Cele naszej fundacji

„Fundacja Brat dla Brata” powstała po to, aby pomagać drugiemu człowiekowi i dawać mu nadzieję w każdej życiowej sytuacji. Drogi życiowe są bardzo kręte, dlatego nikt nigdy nie powinien być sam. Wierzymy, że nawet kiedy wszyscy opuszczą człowieka, to na pewno Bóg go nie opuści. Dlatego fundacja powstaje nie tylko z dobrej woli lub chęci ludzi, ale przede wszystkim jest dziełem Bożym. Bóg przez ludzi zaangażowanych w działania fundacji będzie niósł pomoc i nadzieję tym, którzy czują sie opuszczeni, samotni i pozostawieni samymi sobie. Fundacja będzie realizowała cele, które zawarte zostały w statucie, czyli przede wszystkim propagowanie pojęcia braterstwa, które we współczesnym świecie zanikło. Co to jest braterstwo i co oznacza być bratem? Braterstwo lub bycie bratem dla drugiego to przede wszystkim bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi, podanie ręki drugiemu, to poświęcenie czasu i oddanie siebie drugiemu bez żądania wdzięczności lub opłaty. Ukazanie światu braterstwa jest dzisiaj konieczne, ponieważ żyjemy zatraceni w egoizmie i pogoni za pieniędzmi. Braterstwo nie jest modne ani praktykowane. Pierwszym i podstawowym celem Fundacji jest zatem ukazanie światu czym jest braterstwo i co oznacza być bratem dla drugiego człowieka. Fundacja ten cel chce realizować poprzez bezpośrednią pomoc ludziom, którzy zgłoszą się do Fundacji z różnymi sprawami i problemami. Chcemy otoczyć pomocą każdego – bez kategoryzowania ze względu na status społeczny i majątkowy, kolor skóry, religię czy też poglądy. Dla nas liczy sie człowiek i jego szczęście. Fundacja chce również uczyć innych braterstwa poprzez różnego rodzaju spotkania, sympozja i kursy dla wolontariuszy, którzy chcieliby kroczyć naszą drogą. Chcemy promować wartości patriotyczne, ale przede wszystkim uczyć szacunku i akceptacji dla siebie samych, a przez to także dla innych. Wiele osób ma problem z akceptacją siebie, nie potrafią siebie kochać i przez to są daleko od innych. Popadają w przygnębienie, bardzo często nawet w depresję. Trudno nawet wymienić wszystkie problemy, z jakimi ludzie borykają się każdego dnia. Ilu ludzi na świecie tyle problemów, ale my chcemy każdego przygarnąć i każdemu poświęcić czas, aby poczuł, że jest wśród braci i zrozumiał czym jest braterstwo. Nie ma nic gorszego jak samotność i świadomość, że nie ma nikogo, kto by mógł nas wysłuchać i poświęcić odrobinę czasu. Dlatego Fundacja chce towarzyszyć każdemu, kto tego potrzebuje. Pomoc jest nieodpłatna, bo nie wolno dawać miłości za pieniądze. To musi być bezinteresowna pomoc – nie można być bratem kiedy oczekuje się zysku lub zapłaty.

Fundacja chce zapobiegać ludzkiej bezradności nie tylko w sprawach dotyczących codziennej egzystencji. Chcemy „leczyć” poranioną duszę człowieka, który poprzez samotność i niezrozumienie ze strony innych lub odrzucenie popadł w wewnętrzne rozterki i kłopoty. Chcemy dawać miłość, bliskość i nadzieję, że życie z innymi daje poczucie bezpieczeństwa. Kiedy mamy świadomość obecności w naszym życiu człowieka, który nas nie zdradzi, nie oszuka, nie okłamie czujemy się bezpieczni – to wewnętrzne bezpieczeństwo chcemy dawać innym. Fundacja musi zahamować tą niesamowitą lawinę samobójstw w naszej Ojczyźnie, o których tak niewiele się mówi. Organy państwa są bezradne, podobnie organizacje kościelne. Dlatego jako fundacja chcemy być wsparciem dla tych, którzy nigdzie nie otrzymali pomocy lub nie wiedzieli gdzie po takową pomoc się zgłosić.

Fundacja aby mogła w pełni realizować swoje cele musi być wewnętrznie silna i otaczać się ludźmi wyjątkowymi, ludźmi otwartymi na potrzeby innych, ale także uformowanych i umiejących żyć dla innych. Dlatego w naszych szeregach są ludzie empatyczni, pracowici, wykształceni i ofiarni, którzy nie szczędzą czasu ani sił dla służby innym.

Przy tej okazji chcę serdecznie podziękować za zaangażowanie całemu zarządowi fundacji oraz wszystkim terapeutom, lekarzom i pozostałym osobom zaangażowanym w dzieło fundacji.

Aktualnie zbieramy dotacje na budowę zespołu klasztornego:

Szczegółowe dalsze informacje o budowie będą publikowane na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy do śledzenia postępów naszego wspólnego dzieła.

Donate towards the construction of the monastery

Donate 1